Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מה עכשיו

הבטחתי לעצמי ששירותי המין אינם בשבילי.
אולי הבדידות היא שהכריעה
הגעגוע לגוף החם, הרך הטתה את הכף.
אני דוחה את המחשבה שאת איתי בגלל התשלום
זה היה הנושא.
היתר הם עמידה בזמן
והדרך.
אך יצאתי
וכבר מרגיש לא מסופק.
לא בגוף ולא בכלל
כועס על שנכנעתי
ועכשיו מה?

12.8.2018