Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

גבר מזדקן

אין דוחה יותר מלראות זקן המתנשא
תחת גילו.
הוא מציג עצמו שהוא אוחז בכוח הגברא.
הבשר המדולדל והעור המקומט
הם החיצוני הבזוי. בתוך תוכו מצוי גבר.
יש ביכולתי, אם רק יינתן לי.
זה זמן שאני בהכחשה מתמשכת
סירבתי למציאות.
הכניעה לאין-אונות משפילה מכל הנפילות.
העליתי את מראך מאישה אחרת.
ככל יכולתי אני נמנע מלהגיד לעולם הזה שלום,
לנפנף פעם או פעמים. להבהיר למי שטרם הפנים.
שממני נותרו רק המילים.

18.8.2018