Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שורשי אבנים

בכל יום אני מתמקם מחדש.
פגשתי במשורר כומר נוצרי.
התרחקתי מרחקים שמימיים מבני עמי
סכסוך וריב אחים לא נותנים לי מנוח
כל פיסת דעה בצעקת אימה נשמעת.
לאוחזים בנס אין גבול
לא רואים את שחלף. והוא מונח לפני המחנה.
אין בליבם רחמים על אדמת המולדת הנושאות בעלבונה.
אבני בית המקדש, אבני גמלא ואבני מצדה זועקות מרה.
זה לא אבק ההיסטוריה
אלו הם דמיי.
השנאה יודעת לשלוח לאבדון
בדיוק מחריד על פי לוח הזמנים
שתוכנן מלכתחילה.
בתשעה באב בני עמי מטיחים רפש
משוררים מנותקים בוכים מעל ההר
בראותם שהוא מתהפך אל תהומות הרוע.
שורשי האבן נסדקים שנית
וסביבי – חגיגה.
את יום ההולדת חוגגים במופע.
בסלובקיה הנקניק ממש טעים ולא יקר.
אז. מה? לא תחגוג?

19/8/2018