Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

במילת מעט

חורף גשום
משקה את היובש
*
טיפת טל
מציפה יער
*
אבל
מפלס דרך
לקלע
*
ההישרדות
לא עוזרת לי
לחיות
*
אוהבי שירה פואטית
מתכנסים למילה
*
30.3.2019