Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

במילה

שירה פואטית
מקל לבן
בחשיכה
*
פרח אדום
סדין לבן
חברו
*
אחרי שכתבתי
אני תוהה
כמה עוד נשאר
*
שירה פואטית
מתחת לשטיח
שדה שיבולים נובט
*
כמה טעים הוא המעט
*
בכל אדם
משורר
לרגע
*
משנולדת
אתה משורר
*
השנאה
חלת דבש חרוכה
חלב שנישפך
*
מחובקת
נהר זורם
דרכי
*

30.3.2019