Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מדבר

מדבר
מדבר
אמונה
*
מדבר
זיכרון
נצח
*
מדבר
המוות נשטף
*
מדבר
משפיל גאווה
*
מדבר
האור
מדבר
*
מדבר
שפע
אור
*
מדבר
מגלה
פנים
*
מדבר
רעם
רם
*
מדבר
פצע פתוח
*
מדבר
בראש
*
מדבר
מלך קם
*
מדבר
ישמעאל
חי
*
מדבר
היעד
*
מדבר
סבלם של
המים
*
מדבר
רשרוש
רועם
*
מדבר
גרגיר
מפיל הר
*
מדבר
הרחק
ירוק
*
מדבר
מציאות
תעתוע
*
מדבר
זמן
שוקע
לאט
*
מדבר
מקדש
על הגב
ז*
מדבר
אללה
אלוהים
אחד
*
מדבר
אלוהים דן
בחול
*
מדבר
עובר אורח
הוא דוד
*
מדבר
מים על האש
*
מדבר
שירת החול
*
מדבר
כל יום
חול חדש
*
מדבר
רוח בחול
*
מדבר
המלך והעבד
בחול
*
מדבר
חול אדוני
*
מדבר
סופר
חול
*
מדבר
בית קברות
לחול
*
מדבר
החול פורח
*
1.4.2019