Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

במילה

איש בשר ודם
אדם רגיל
שלא התנסה בחיים
דולה מילים פשוטות
שילד קטן אמר אתמול
ומחבר על פי רוחו.
השורות מצטופפות
המילים נוגשות
דם נשפך
זעקת כאב נשמעת
חיבוק ונקמה
קולות הרעם ושקט השקיעה
ריח אהבתה של אישה.
במילה.

26.3.2019