Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

טעמי אפריקה

עבורי אפריקה היא סוונה.
שחורה וניבים בה.
טורפים מזדנבים על כל שעל.
אפריקה.
שבטים פראיים וחיות בר כאחד
עגורי הכתר והלוחמים המסאים חוצים
זקופי צוואר מתקשטים בהתנשאותם.
אפריקה.
ניירובי, יוהנסבורג ולוסאקה
רחובותיהן מלאו עדרי פילים.
הם פולטים עשן שחור, רועשים
דורסים.
למשפחת אריות שרוע לאורך הצל שמטיל
גורד שחקים.
תנינים רובצים בכניסה לקליניקה
אלים פה. כל אחד לעצמו,
עשרות מיליונים זנוחים.
אפריקה.
בשוק הדגים בלוסאקה
נסיכת הנילוס מציעה לי את עצמה
נעלמת מאחורי הפרגוד
היפופוטם שואג מולי בפה פעור.
אפריקה.

6.4.2019