Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יש לנו דקה

הזמן הוא אדון העולם
שנינו זמניים פה
גם הזיכרון ייעלם.
אין מה לרחמך ואיברייך המפתים.
דבר מהם לא יישאר
הזמן לועג לנו
אני שומע את צחקוקיו
יהיר הוא.
אני נמלט מול יומן הזמן
את המפלט.
יש לנו דקה.
בדיתי את קיומך
הסבת לי הנאת נעורים פראית.
אני חוזר למציאות
שתיוותר מעבר לזמננו:
הר, אבן, ים.

13.4.2019