Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

עונג הנעורים שב

בטרם יצאתי את ביתי
אני מתלבט בין הבית החם
ובין מה שאולי אינו קיים.
חושש להתרחק מהעוגן.
אני טורח לקראת מפגש משוררים,
באקראי פוגש באומן צייר
שירתנו באותה יחידה- ט119
זיכרונות, תקופה, רעש מטוסים.
השורדים מתחבקים.
קשה לנו להודות שחלף יובל שנים
אומרים תודה על שהאמנו
על שיצאנו לדרך
מאושרים בלובן השיער
משיבים לעצמנו את היפה
את עונג הנעורים:
תעוזה.

6.4.2019