Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

צומת אלמוג

צוהרי יום הרביעי
כביש ירושלים ים המלח
עמוס.
בצומת אלמוג אנשים חסרי שייכות
כל אחד לדרכו.
הטרמפיסט מסקנדינביה עומד ביד מושטת
גמל וחמור ממתינים לנוסע
שורות צפופות של משתלות
מפריעות למדבר לשלוט.
בשולי תחנת הדלק תקועים דקלים גוססים
אך מטילים צל.
פה הוא מצרך מבוקש.
אני במרכז הצל.
מרגיש שהוא שייך לי.
תחושה של מולדת.
למענה אלחם עד חורמה
אך רק בעבור מרכזו של הצל
הוא זז.
הסקנדינבי נואש.
עוזב לטובת תחנת הדלק.
נמרץ, ניגש לכל רכב.
הוא פה.
עומד ליד הגמל השרוע.
שניהם מניעים את לסותם
בקצב קבוע.

14.5.2019