Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הבצל והתאנה

איני שואל לשמך.
מהי שירתך?
למראית העין את מביטה בשיר
"רק בך אני חפצה
לשקעך עמוק בתוך נפשי".
הבצל והתאנה חברו
השיר כתוב.