Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

נייל רוג'רס מרטיט

מהיונקות נשמעות המילים
בלל רב
מתרגם עצמו לצלילים
הוא מרעיד את נפשי
זרועותיי נמתחות עד דק
עד עוביו של מיתר
אני שומע צליל מוכר
נייל רוג'רס פורט
מעורר את המתים
הם קמים
מתנערים מעפר ואפר
בשירה מניפים ידיים
מניעים את העצמות שחברו זה עתה
קופצים בקצב הפאנק
נייל רוג'רס מרטיט
ואני שר.

21.12.2018