Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

תיקון השלום

דורות של סכסוך
החיים בקרבה ובמלחמה
חיברו תפילה לשלום
שביני ובין השונא.
אשים לזה סוף.
למען השלום אשביע רצונו.
אתפרק מנכסיי.
קבלתי את השלום, בשפה ובאוכל.
האויב בתוכי.
אני מביט בו מקרוב:
נוכחותו מתמדת, מדי יום ביומו.
אני שונא את עצמי
עד כלות.
תפילתי לשונא רחוק.

31.1.2019