Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

כתב בפרחים

אמצע חודש אפריל, הפריחה
משתרעת מרגלי הרי נפתלי
ועד הימה הגלילית.
אני מביט בה ממרום גולן ומבחין
שצפונות בה אותיות
והן מתחברות:
"ואהבת למען אהבתך"
אין זה פסוק תמים.
אני מודע לפריצת הדרך:
יש בו כוח להוביל.
לשנות חיים.
להעניק אושר.
לפתוח שווקים.
המונים יחיו על פיו.
ירכשו לעצמם ולכל השאר.
"ואהבת למען אהבתך"
ישווק כל מוצר
אני מביט שנית אל העמק
מוכן לרשום כל תגלית
הרוח הודפת בשיבולים
גבעולי הפרחים נעים בגלים.
האות נעלמה.

12.5.2019