Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

הלפיתה

הלפיתה מחבקת, נוגעת ללא מתווך
מפרה את החיים
עושה המשך לעולם.
חונקת
מנדפת את החיים.
ומשהפכו לרוח
נשאבים
אל ריאותיו של ההולך בשדרה
התמים
ואינו מודע לדרמה
שמתהוללת זה עתה.
הללויה
טרם ואחרי מותי.

4.5.2019