Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

יום ללא

לא קורה
מעט קורה
צופה הרבה
יום פסיבי
יום ללא.
דבר לא ייותר כפי שהיה
השכן שדירתו נוגעת בשלי
סירב להגיד שלום
לא הכירני
אחרי עשרים שנות.
אשתי ננעלה בחדרה
מסרבת לכל מגע.
ביום בו מאומה לא קרה.

4.5.2019