Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

השני הוא אני

כל אשר גופי עושה –
הוא אני.
מתמלא ומתרוקן
מבלה בחוף הים. בפלירטוטים.
מדי רגע מוודא שהאשכים שלי במקומם.
המדד הוא את –
שהולכת איתי.
אני מתרחק
רואה את מי שבי
מגלה את עצמי.
ללא מדד.
לא יכול בלי מדד.
עושה את דרכי בחזרה.
מי שאני עכשיו ומי שהייתי
נפגשים
לא סובלים זה את זה
מבטם זועף. בכעס נפרדים
מסרבים להודות
שהשני הוא אני.

21.5.2019