Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שם המרה השחורה מקננת

המרה השחורה יודעת לעבור
כל מחסום.
חומת מצודה – עבורה היא שער
פתוח לרווחה.
אם קיים בתבל מקום שממנו היא
נמלטת, אני אהיה שם.
היא בוודאי איננה בתוך המערבולות
של מפלי האיגוואסו.
היא נמנעת מלשהות בין האנשים
הנפעמים מיופיו הנשגב של הטבע.
אני מביט במפל העוצמתי
מבחין שמאחוריו מתנשא קיר שחור.
קונדור שחור מגיח מבעד למים הזכים
שם המרה השחורה.
ביכולתה לחדור דרך האישון.
היא מקננת בעין הצופה.
מנפנפת בדגלה
השחור.

17.5.2019