Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בגלל אבא

אינני טיפוס נוסטלגי
אני משתדל להיצמד למעשי.
אני מתקשט בפיג'מות של אבי
אבא אברהם נוכח, הוא איתי,
לרוב גאה בי.
הלילה אבא דיבר אליי.
הוא לא מוצא את דרכו.
ניכר שקשה לו.
הוא ממשיך איתי את היום.
אני בנו היחידי
אך הוא מרגיש אבא לרבים
בני המשפחה, ומי שפגשו בו
חברו, נעשו לבשרו
בני אברהם.
יש מי שאוהב את יושרו
האחר מחובר לתמימותו
יש שמואר באהבת האדם שבו
וביחד יש לנו אותו.
אם אני במקרה מחייך.
זה משום שאבא הופיע לפניי
ברגע זה.

8.5.2019