Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אני נושרת

אני חייבת למצוא לעצמי אהבה.
אני מוכנה להתקרב,
לדבר דברים חסרי משמעות.
אני מפנה מקום בתוכי
מסירה מחסומים.
"אל העיזי להתאהב" אני מפצירה.
האהבה תפתח לך חשבון חדש,
תהיי מחויבת למאזן הכוח.
תמצאי עצמך חופרת אפיקים
מנקזת עודפים.
אני אחוזה במלבושי דוקרנים
העירום המלא אינו מרפא.
שחררתי כל כאב, אני נופלת.
פסקתי להיות אני ואיני יודעת מי אתי.
אני מתכנסת בצל שאני מותירה.
כעת אני נושרת.

1.8.2018