Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ברוחי ובכוחי

בארץ תשעה באב האש פורצת על כל שעל.
בחרב ובקליע אויביי משלחים בי אש לשורפני חיים.
במה השבנו? הוא הרי יודע שהאש
מאכלת כל אשר בדרכה.
האם אשיב באש חזקה פי שבעה
שתותירו בכוויה גדולה?
השנאה עוצרת בינה,
היא התשובה כולה.
השונא חסר חושים, רק מותי ישמחו,
השנאה היא כל מהותו.
רוחי רוצה עם אויבי לחלוק חיים.
אך ידי משיבה לו כגמולו.

30.7.2018