Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

המחפש אמונה מצא חמלה

האיש מחפש אחר אלוהיו.
חלף על פני שלל האמונות.
מצא שהאלוהים קיים אצל החפץ בו.
כוח עצום הוא משרה על המאמין.
האיש רואה את נס החמלה והאהבה.
החיים אינם מסבירים.
החלל הוא מעבר לכל דמיון.
רק האלוהים יכול.
הוא יכול.
אני מודה לו בעודי מתהלך במחנה ההשמדה,
"כל מעשיך בחוכמה עשית"
באושוויץ האלוהים מחיה את המתים.
אין רוצה בכך יותר ממני.
למה תסתיר את פניך?
אני קם, מושיט לאהובתי יד.
ואני יודע שאעשה את זה לבד.

28.7.2018