Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ירושלים היא פסיפס

ירושלים, 38 מעלות, סביב לה.
איך לאהוב אותך ואת רותחת?
הרי אהבתיך גם כשבית המקדש
היה בלהבות.
בלהט אהבתי אלייך ירושלים, אני מדלג מעל חומות.
צפרירים של רוח קרה חולפים על פניי.
אני משפשף את עיניי.
ירושלים היא פסיפס של שכונות,
חלפנים
מלווים בריבית
תחנות סמים
סחיטה באיומים
לוחמים על אופנועים שחורים.
את נעימה לי
בחומך הגבוה.

25.5.2019