Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

רמדאן בגבעת רם

עכשיו זאת המסורת
לכבודו של חודש רמדאן.
"אסלאם היום" בספרייה הלאומית
בגבעת רם.
הוגשו ממתקים ועלי גפן ממולאים.
חוגגים אסלאם. כמה שהוא מוצלח.
הוא נוכח על כל צעד ושעל.
מי היה מאמין שמוחמד והבדואים
הרכובים על חרב האסלאם
יפיצו את אור הקוראן מסין ועד בכלל?
אך נוסף על הברכה
איש לא ציין את קלקלתו
את השמדת תרבויות תבל
את ההרג הנמשך עד היום הזה.
לא על פי החקר המדעי
לדון על המענה למכת האסלאם.
בשנה הבאה, האסלאם יגדל,
וחודש רמדאן יהפוך לחגו של
העולם.

24.5.2019