Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

תודה

יש בי להבין את הכוח שבמשוואה
בה עצור היה.
מתוך אין סוף של "אין"
החומר נברא.
המולקולות באמוק נעו אחת אל חברתה
חברו
הולידו.
איני יודע מי הוא שהביט בבכורה
ולמה זה קרה.
האם מעשיי היום
צפויים היו מאז האטום הראשון?
מעולם של אפלה, אור גדול בקע
האפור טרם נראה.
הגלקסיות
מתנגשות, נבלעות ונעכלות.
אדון עולם חוצה אליי.
אל פני הבלתי מובן
אני אומר:
תודה.

18.5.2019