Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ההתגלות

העליון הוא בעיניים שלי,
לרגע אינו עוזב.
שנות חיים אני ממתין שיתגלה,
אני מכין את עצמי
עד טהרה.
כי אז חשתי צריבה
סמכו פניי
וזה לא נדמה לי.
אני שומע את קולו,
ללא מלאך וללא שרף
נפתלי – הוא קורא בשמי.
לך ותגיד: "רעל הנחש יירפא".
נרעדתי.
איני נופל ואיני עומד.
בעודי נפעם, האחר שלא היה נוכח
אומר לי: "מי אתה שהאלוהים ידבר אליו?
זה רק נדמה לך".
ואני שומע: "גם אתה יכול".

10.6.2019