Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ברגע זה

הסוסים ברחו
ההומואים יצאו
האישה ננעלה
האיש נמלט
ללא עבודה
אל תדבר
איש אינו מקשיב
רק לעצמי
אני לא חייב
אנשי הרקע מתחלפים
לאלוהים אין שעות קבלה
לא תגנוב נמחק
אין בקשה
אין תודה
לא יהיה

6.6.2019