Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אני נעכל

ארוחה דשנה, מנות מרובות.
לא עולה על דעתי
שהרעב בוא יבוא.
תחושה לא נוחה
שהשובע רגעי
להחריד.
עם כל ארוחה אני מתעכל
בחומצה שמציפה ומבעבעת.
עופי נפשי, עופי מעליי
לא לך סלי המזון המבעית
מניסיוני אני יודע
שהמשוררים הם הראשונים
להיעכל.
וגם אבני הכותל.

4.6.2019