Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ייאושו של חילוני

"האם אינך רואה שהחילונים בישראל נמוגים
מדי שנה אנחנו מתמעטים.
אני נמלט מאלה היודעים מה רצונו של אלוהים.
למענו הם מתקינים חוקים,
משתטחים על קברי צדיקים.
בעבר קולם לא נשמע,
הם היו מיעט חסר תבונה.
היום התהפכו היוצרות: עוד מעט והם הרוב.
אני מתחרט שלא בחרתי לחיות באמריקה.
שם להתבולל באופן מודע.
אני מקווה שילדי יכפרו על מעשיי".
ידיד נפש אתה לי, בחיר ליבה של בתי,
שמעתי את ליבך הדואב.
בהרי לבנון, בעוד דם חברך נשפך,
לא פיללת למדינת ההלכה.
אני איתך בטעימה של כל טרפה
ומלבד שיהיו בה שפע של צדפות וסרטנים.
אלו הם אלוהיי, להם תפילתי
ובהם שמתי את מבטחי.
ומי שאמונתו באל אחר
לא יכול בלעדיו: למענו יקריב את חייו
כפי שאני נוהג באלוהיי.

26.5.2019