Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

החופש הגדול

החופש הגדול מתחיל כשאני יוצא,
נכנס לבית הקפה על פי הבחירה,
בעודך נפעמת, את אומרת: "בסדר".
החופש הגדול נמשך, ואני לא מחויב.
אל מול דוכן הספרים, אני פותח דף,
בוחר שורה,
בוחר מילה,
הולך על פיה.
למחיה אני מחתים כרטיס
משלמים לי על פי שעות
מ-0900 ועד 17:00 אני בחופש הגדול.
החופש הגדול באפיק המפל הגדול.

20.6.2019