Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

דרך האישון

האם את מאושרת?
האם אתה?
מבלי להמתין אני
חודר דרך אישוניה
ומביט על עצמי.
אני מתגלה לפניי:
עצוב.
טראומה רחוקה.
את מנחמת
"גם לי יש". את אומרת.
גוף אחד אנו
ברגע של בריאה
דרך העיניים.

19.6.2019