Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בעלת הבית

קוראים לי בשם
אני שומעת ובאה
כמו הכלבה שלנו
דוליאנה.
כי אז הראו לי איך נראות הראות שלי
בלי עיניים
בלי פנים
גוש שגדל
יש לו שם:
סרטן
הוא שלי
ואני בעלת הבית.

2.7.2019