Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

בחירה

האם זאת הבירה שלי להתאהב בך?
זאת אהבתך שבחרה בי
אני שמעתי בקולה.
קמתי בחצות
הדלקתי אור
הסתכלתי בך
ארוכות
ושואל: מי במיטה הזאת?

4.7.2019