Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

ישראל 2019

שיחת היום היא מסטר שף
וחתונה עיוורת
הקומבינציה היא שעושה את ההבדל.
והשאלה הנשאלת על מי ידברו יותר?
לאירוע של סקס, אני מקדיש עד שעתיים
כולל זמן הנסיעה הלוך ושוב
ההפגנה של האתיופים תקעה אותי
בהלוך.
הייתי מוכן להשיב להם כגמולם.
לצאצאים של שבט עברי קדום-
אין זמן להקשיב.
עם ישראל נותר מאוחד
נגד האתיופים האלימים,
נגד הערבים הבוחרים בפלסטין,
ונגד החרדים הטפילים
נגד השמאל הפוסט-ציוני
נגד הימין המשיחי
נגד שתי המדינות
נגד מדינה אחת לכל
מאוחדים.

6.7.2019