Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מתנדנדים

מבלי להגיד מילה
אני מתיישב על הנדנדה
בנותיי גם
עבר רגע
הנדנדה מתחילה להתיישר
זאת לאה
מבלי להגיד מילה
אחת מבנותיה ישבה לצדה
מתנדנדים.

13.7.2019