Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מהר משה

מכאן הארץ
זאת המובטחת
הנביא מתרגש
שומע תפילה.
פוקח עיניים
מאמץ מבט
הוא רואה אישה
על ציון חלמה
וכאן היא
השחורה.
הנזקקת.
תושבי הארץ עסוקים
עושים איש לביתו.
משה מביט בשנית
וסב לאחור.

11.7.2019