Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

מילת המשורר

משורר
חווה מילה
ובלשון ימצא בינה.
באמונה עיוורת בדם ליבו
הוא רואה את קדושת מילתו
דרכה הוא פונה אל נפש האדם
אל דמותו של הבורא
אל מעשיו.
אהובתי את המבשרת
את הבשורה, שהאמת ניתנת לשמיעה.
מילת השירה היא האוב
מחשמלת
משיבה את רוחם של מלאכי השרת
המובילה את השומע אל בית המקדש
שכותלה שירה.
אין בדעתי לחבור מילים
לתאר את המציאות כי המילה
מקימה את הנמצא.

22.4.2019