Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אל פתחי

יודעת שיש פרח
פרח הסחלב
שלשונו של רפרף
חודרת עד עומקו
להרבותו.
מסתכלת על פתחי
עד לאן יבוא אהובי?
ומירוק את הבשל
אביא.

10.6.2019