Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

זמן האהבה

הקרירות מתגלגלת לערב קר
המקדם את פני הרעבים לשירה
בגן האגם בירושלים
רוני סומק ואגי משעול קוראים
שירי אהבה
הראשונה שמגיבה היא התאנה
המתעבה ככל שגוברים געגועיה של עלמה
תשוקתה לדודה אינה פוסקת
גם ברגע זה, פה לצידי.
המחצלת מזמינה
במעבר מעמידה לשכיבה היא סוגרת את מרחק הזמן
נשימתה גוברת
חוזרת אל אהובה שנותר בין חומות העיר
שירתה מילה אחת:
אוהבת.

24.4.2019