Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

השתגעתי בשביל

בהבעת בחוסר עניין, שאלתי:
איך אשתך מרגישה?
מאז שדיברנו
היא עברה שלושה אשפוזים
במחלקה הפסיכיאטרית.
הטיפולים החמירו את מצבה.
תסלח לי על הגישה הישירה, אך הם
תהיה מוכן שאשתי תעבור אליך?
אמרתי: כן.
בעלה קיבל על עצמו לארוז את חפציה.
פגשתיה בחדר המדרגות.
היא זקפה את קומתה.
עיניה הכחילו.
" השתגעתי בשבילך"
אמרה.

8.3.2019