Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

פגישה ולא יותר

פגישה מקרית בזמן ובמקום
מתרחשת בזה הרגע.
היא שקובעת אם יהיה המשך למבט
הדמיון מגלגל את האירוע
המציאות נותרה מאחור
רצונה להדביק את הפערים
הגוף מוביל
מצדיק את איבריו.
היעד הוא חלופה לשיקול הדעת
ההיגיון שולח אות: למה זה טוב?
רומנטיקה היא האמצעי של החלש.
הזוג גובר למען
הריגוש הווירטואלי.
ולא יותר.

2.8.2019