Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

פריחה

שבר במילה כתובה
ספר
קדושתו היה במראהו
עכשיו הוא נייר למחזור
משהושלך
דפיו נמחקו
עלו שמימה.
ביום של סערה, גשם של אותיות יורד
מילא שלולית ונחל.
פריחה
פריחתה של שירה.

5.8.2019