Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

למה דביר

דביר מזמר מחול
מברך את מוריו לשלום
רואה את דרכו.
לפתע
משום מקום
המציאות פה.
קולו לא יישמע
רק הצער במקום בו נרצח
ויש שענה: למה דביר
למה בגוש עציון
שם רוצחים?
הארץ שניתנה בכאב נותרה.
דביר ממשיך ללכת
הסכין בחזהו
ודמו ניגר
תשעה באב מחר
אני איתך.

10.8.2019