Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אתה איתי

בכל דקה יש המון שניות
מתאים לי המקום כמו בפעם האחרונה
אני אהיה מוכנה.
תחילה אני מסירה מעליי נעליים
מתחברת לאדמה ואחר כל אליך.
רגע לפני שלנכדי ייתנו שם.
אני מתעלה מעל אימת הזמן
בעוד דקה אקום
למדתי להישאר איתך אחרי הפרידה.
אתה איתי
גם כשאני בשגרה
מבשלת
לועסת
מדברת עם בתי
אתה איתי.

9.8.2019