Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

לא תנאף עכשיו

חשקתי בך נורא
ללא סיבה.
זה לא בא ממך
אני היא הנושאת באשמה
אשמתי בתשוקה
נוגעת וסובבת את גבי
מראה ואוטמת.
עוד בטרם חלפו שבעה
מצאתי אותך נואף.
שעות שאני מתנקה
רוחצת כל פיסת גופי
בה נגעת.
דבר לא יישאר בי ממך.
אני מוחקת כל זיכרון
אלמנה אני מרצון.

16.8.2019