Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שמרי עצמך

שמרי עצמך כשהבן שונא
שונא את מי שאת אוהבת
שונא את החיים
רק את השנאה הוא אוהב
היא אהבת חייו.
שמרי עצמך
כשהבן מרסק כל מובן
כשאחיותיו חובשות פצעים
כשאת נופלת אל תהום הכאב
שמרי עצמך.
בנך הוא נער מגודל
ואינו מוצא בשביל מה הוא חי?
שמרי עצמך!

23.8.2019