Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

שירה סביב

הזמן לא הולך לשום מקום
אני לא מבחין בקיים
לאתמול אין קול.
הפצעים הגלידו כולם
זה הזמן לפתוח חדשים.
בערגה אני מצפה לאירוע
שיחזיר אותי לאחור
שיחייב אותי לפעול-
לחיות או למות.
עכשיו לא חסר לי כלום
סביבי שירה
כשהשירה בתוכי היא מפגישה אנשים
הם רוצים עולם ומקבלים פירור
האומר על עצמו
שהוא הכול.

3.8.2019