Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

טעמה של דמעה

עבורי האימהות היא אם כול חי.
אהבתי לכולם
אך הבן הזה קשה עליי
רק את רצונו הוא עושה
שונא את בני ביתו.
אני לא פוסקת מלבכות
יודעת אני את טעמן של הדמעות
ביום שאתה על הסמים
לדמעה שלי יש ריח של חשיש
יש יום שלדמעה ריח של שכרות
ויש יום שטעמה טעם השנאה
היום טעמה כטעם חדר המעצר.
מפחיד אותי לחשוב על הדמעה של מחר.

23.8.2019