Naftali Primor, Poetry

נפתלי פרימור, שירתי

משורר צעיר בליבו ששירתו התפתחה בגיל מאוחר. הרגישו מוזמנים להשתתף בחווית שירתי.

אפריקה על כל שעל

בין העננים שמעל קילימנג'רו
בין ארוכי הרגל הוורודים
אני יכול.
מהמבשלת השחורה ששדיה מתנשאים לגובה הר,
אני סוחט מבט.
באפריקה האותיות אינן מתחברות
לשירה פואטית.
מי מוביל את השבט?
מי בראש?
בכל רגע אני מוכן
לשלוף ציפורניים
באפריקה המחשבות צמודות לגוף,
למראה הכוח.
אני יודע שלו נגזר עליי לחיות פה,
חיי היו קצרים מאוד.
פה אני חלק, לעולם לא שלם.

20.7.2019